AJ Controller - Den naturliga företagspartnern
Företag sökes - köpes

Redovisningsbyrå
Vi söker redovisningsbyrå med en omsättning på 1-10 mkr.
Kundstocken ska företrädesvis utgöras av en mix av mindre och medelstora ägarledda företag. Ägaren kommer erbjudas fortsatt arbete om så önskas.


Vill du sälja ditt företag? Vill du köpa ett företag? Ta in en ny delägare/partner? Bli rik och vara mer ledig?

Behöver du en ekonomisk rådgivare, företagsmäklare, revisor eller redovisningskonsult?

Kontakta mig, Anders, för vidare information, e-post: info@ajcontroller.com